Logistiikka-messut

Tuoteryhmät

3rd Party Logistics (3PL)

 • Jakelulogistiikka
 • Keräilypalvelut
 • Logistiikkaketjun hallinta
 • Läpivirtauspalvelut
 • Pakkauspalvelut
 • Seurantapalvelut
 • Sisälogistiikan ulkoistaminen
 • Turvallisuuspalvelut
 • Varastointipalvelut

Henkilösuojaimet

Informaatioteknologia

 • Etätunnistaminen
 • Kotimaan ja kansainväliset rahtikirjat ja muut toimitusdokumentit
 • Optimointi ja simulointi
 • Pakkausten ja kuljetusyksiköitten merkintäsysteemit, kyltit,tarrat
 • Puheohjausjärjestelmät
 • RFID
 • Taloushallinnon järjestelmät
 • Tietojenkäsittelylaitteet
 • Toiminnanohjausjärjestelmät
 • Toimitusten valvontaohjelmat
 • Tunnistimet, viivakoodi- ja saattomuistijärjestelmät
 • Varastojen, terminaalien ja kuljetusten ohjelmat ja järjestelmät
 • Varastonhallintaohjelmat

Koulutus

 • Koulutusorganisaatiot

Lastauspaikat, lattiat, rakenteet

 • Koneellistetut ja muut ovet
 • Lastaussillat ja lastausrampit
 • Lattiat ja rakenteet
 • Ovien automatisointi
 • Ovitiivisteet

Materiaalinkäsittely

 • Ajoneuvovaa’at ja kuorman-ilmaisimet
 • Bulktavaran varastointi
 • Henkilönostolaitteet
 • Hihna-, ketju-, verkko- ja lamellikuljettimet
 • Katto-, puomi- ja siltanosturit
 • Kuljettimien komponentit ja lisälaitteet
 • Kuljettimien ohjausjärjestelmät
 • Lajittelu- ja kääntöradat
 • Manuaaliset ja moottorikäyttöiset nostimet
 • Nostolaitteiden komponentit
 • Nostopöydät ja -lavat, tunkit, nostettavat työskentelytasot
 • Pneumaattiset kuljetinjärjestelmät, kaavaimet ja magneettiset erottimet
 • Robotit ja manipulaattorit
 • Rulla- ja kiekkoradat, vapaat ja vetävät
 • Tavaravaa’at
 • Trukki-, nosturi- ja hihnavaa’at

Pakkaus

 • Etiketöinti ja painatuskoneet
 • Pakkaus ja pakkausmateriaalit
 • Pakkauskoneet
 • Pakkauspalvelut

Palvelut

 • Ammattiasusteet
 • Auto-, trukki- ja välinevuokraus
 • Henkilöstövuokraus
 • Huolinta
 • Järjestöt
 • Koti- ja ulkomaan maa-, lento- ja merikuljetukset
 • Kotijakelupalvelut
 • Logistiikkakeskusten kehittäminen
 • Logistiikkaprosessien kartoitus & konsultointi
 • Lämpötilahallitut kuljetukset
 • Pakettikuljetukset
 • Polttoaineiden valmistus, myynti ja jakelu
 • Rahoitus
 • Siivous ja puhtaanapito
 • Terminaalipalvelut
 • Toimitilavuokraus
 • Vakuutuspalvelut
 • Varastotilojen suunnittelu ja rakentaminen

Satamat

 • Satamaoperaattorit

Sisälogistiikka

 • Automaattivarastot, -hyllystöt ja oheislaitteet
 • Esittely- ja myyntihyllyt, ripustettavat hyllyt
 • Hyllystöhissit
 • Hyllyt ja automaattivarastot
 • Kertakäyttö- ja erikoislavat
 • Korkeavarastohyllyt
 • Kuljetusyksiköiden sidonta- ja pakkauskoneet
 • Kuljetusyksiköiden sidonta- ja pakkausmateriaalit sekä pakkaukset
 • Kuormalavahyllyt ja hyllyjärjestelmät
 • Kuormalavat
 • Kuormalavat, laatikot ja häkit, pakkauskoneet ja –materiaalit
 • Laatikot, häkit ja kaukalot
 • Lavaajat, lavankääntäjät ja lava-asemat
 • Lavoitus-, kuljetusyksiköiden sidonta- ja pakkauskoneiden osat ja komponentit
 • Lavojen kaulukset
 • Paternoster-hyllystöt
 • Pientavarahyllyt
 • Varastokalusteet ja -järjestelmät

Sähköinen kauppa

 • Internet, intranet, ultranet
 • Järjestelmätoimittajat
 • Sähköisen kaupan kauppapaikat
 • Sähköisen kaupan operaattorit

Tiedonsiirto ja mobiiliteknologia

 • Henkilöhakulaitteet
 • Kuljetusten tiedosiirtojärjestelmät
 • Mobiilipuhelinjärjestelmät
 • Satelliittinavigointi, -järjestelmät ja laitteet
 • Tiedonsiirtojärjestelmät
 • Varastojen ja terminaalien tiedonsiirtojärjestelmät
 • Verkko-operaattorit

Trukit

 • Automaattitrukit
 • Kapeakäytävä- ja korkeavarastointitrukit
 • Keräily- ja lavansiirtotrukit
 • Kontinsiirtolaitteet
 • Kurotustrukit
 • Merikonttien, kiven ja paperin käsittelytrukit
 • Monitoimitrukit
 • Nelitietrukit, sivulastaajat
 • Tukipyörä- ja työntömastotrukit
 • Vastapainotrukit
 • Vetovaunut
 • Vihivaunut

Trukkien lisälaitteet ja varaosat

 • Akut ja varaajat
 • Haarukka-, pinoamis- ja kuljetusvaunut
 • Hydrauliset lisälaitteet ja haarukat
 • Istuimet ja ergonomia
 • Kamerat ja mittauslaitteet
 • Kuormansidontavälineet
 • Lentopallettihaarukat
 • Neste- ja maakaasu
 • Nosto- ja käsittelylaitteet
 • Nostopuomit
 • Pakokaasun puhdistus
 • Pitkän tavaran käsittelylaitteet
 • Punnitus- ja vaaituslaitteet
 • Renkaat
 • Sarvet
 • Tarvikkeet ja varusteet (valot, tms)
 • Teräsrullien käsittelypihdit
 • Trukkipäätteet
 • Öljyt, voiteluaineet, korjaamokemikaalit

Työpisteet ja kalusteet

Työhyvinvointi ja turvallisuus