Logistiikka-messut

Valion maitotilalliset ja koko tuotantoketju yhdessä rakentavat hiilineutraalia, suomalaista maidontuotantoa

Kolumni  13.04.2022

Huoltovarmuus ja omavaraisuus ovat viimeaikaisten maailman tapahtumien jälkeen nousseet arvoon arvaamattomaan. Omavarainen ruoantuotanto on kiistatta tärkeää, ja se on tehtävä kestävästi myös pitkällä tähtäimellä. Ympäristövaikutuksiltaan aidosti merkittävät ilmastotoimet ovat Valion kokoisen toimijan kohdalla merkittäviä tekoja koko Suomen hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä.

Ilmastotavoitteiden toteuttamiseksi merkitystä on ennen kaikkea isoilla, päästöjä merkittävästi vähentävillä teoilla. Me Valiolla tunnemme vastuumme ja tiedämme, että alkutuotannossa, maitotiloilla, syntyy jopa 80 prosenttia kaikista päästöistämme. Olemme sitoutuneet nollaamaan maidontuotannon hiilidioksidipäästöt vuoteen 2035 mennessä. Lupauksemme vaatii meiltä paljon tekoja, jotta kunnianhimoiset tavoitteet saavutetaan. Tämän vuoksi onkin selvää, että katseet päästöjen vähentämiseksi on suunnattu ennen kaikkea sinne, missä niitä eniten syntyy.

Päästövähennystyön kohdistaminen erityisesti maitotiloille on tarjonnut Valiolle myös mahdollisuuksia luoda aidosti merkittäviä ratkaisuja. Valiolaisten korkeat tavoitteet ovat luoneet uusia innovaatioita ja ulostuloja, jotka vievät koko elintarvikealan vastuullisuutta eteenpäin. Emme ole tyytyneet kompensoimaan päästöjämme, vaan olemme päättäneet aidosti muuttaa toimintaamme ja nollata omat päästömme. Tällä hetkellä käynnissä olevista hankkeista ympäristön kannalta merkittävimpiä ovat nurmen hiiliviljely ja kotimainen lantabiokaasuntuotanto.

Hiiliviljelyn keskiössä on hiilen sitominen ilmakehästä peltojen nurmeen, eli maaperän hiilinielut. Nurmea kasvatetaan tiloilla lehmien ravinnoksi, joten viljely oikeilla menetelmillä ja huolella valitulla nurmiseoksella on tiloille luonteva askel kohti hiilineutraaliutta. Tiloilla syntyvä lanta puolestaan on oiva biokaasun raaka-aine sekä osa tulevaisuuden omavaraista energiantuotantoamme. Biokaasuntuotantoa olemme parhaillaan käynnistämässä yhteisyrityksessämme St1:n kanssa.

Vastuullisuus on Valiolla kaiken tekemisen ytimessä ja se kattaa koko tuotantoketjun. Hallitsemme tarkasti koko arvoketjua korkean laadun, elintarviketurvallisuuden, puhtauden ja terveellisyyden varmistamiseksi. Kaikki lähtee puhtaasta maidosta, jonka laatu testataan moneen kertaan tuotantoketjun eri vaiheissa aina maitotilalta lähtien. Hankintojen osalta kriteeristömme on tiukka ja suosimme pitkäaikaisia kumppanuuksia, joita auditoimme säännöllisesti.

Kunnianhimoisiin tavoitteisiin hiilineutraalin maitoketjun saavuttamiseksi päästään, kun kaikki Valion 4 000 tilallista ja koko tuotantoketju ovat vahvasti sitoutuneita.

Kirjoittaja: Hanna Hiekkamies, vastuullisuusjohtaja, Valio Oy

Elintarvike- ja Logistiikka-messut Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 14.-15.9.2022. Lue lisää logistiikkamessut.fi.